វិធីរកចំណូល កាក់ BitCoin ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌីត និងផ្តល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុត ចូលរួមជាមួយបណ្តាញ BITCLUB NETWORK!

តើ Bitcoin ដំណើរការយ៉ាងដូចម៉្តេច...

កាក់ Bitcoin គឺជា ប្រាក់នាពេលអនាគត។ វា ជា រូបិយវត្ថុឌីជីថល វិមជ្ឈការដំបូងគេ ដែលអាចដំណើរការបាន ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ដោយមិនចាំបាច់ ឆ្លងកាត់ ធនាគារណាមួយ ជាឈ្មួញកណ្តាល នោះទេ។

តើអ្វីទៅជា ការរុករកកាក់?

ការរុករកកាក់ គឺជា ឆ្អឹងខ្នង ដែលធ្វើអោយ កាក់ Bitcoin អាចបំពេញ មុខនាទី របស់វាបាន។ កាក់ Bitcoin ថ្មីៗ ត្រូវបាន គេបង្កើតឡើង ដើម្បីជា រង្វាន់ដល់ អ្នករុករកកាក់ ទាំងឡាយណា ដែលអាច កត់ត្រា និងបញ្ជាក់ពី ភាពត្រឹមត្រូវនៃ ប្រតិបត្តិការណ៍ទូទាត់កាក់ នៅក្នុង បញ្ជីរគណនេយ្យសាធារណៈ ហៅថា Blockchain។

ឱកាសផ្តល់ជូនដោយ BitClub

ជាមួយបណ្តាញ BitClub អ្នក អាចទទួលបាននូវ ប្រាក់ចំណេញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីអាងរុករកកាក់ រួមគ្នា របស់យើង។ យើង ក៏មាន កម្មវិធីណែនាំសមាជិកបន្ត ដែលអាចអោយ អ្នក ទទួលបាន ចំណូលពី ការនាំ សមាជិកថ្មី មកកាន់ BitClub ផងដែរ។


សមាជិករបស់យើង ស្រឡាញ់យើង...

តើអ្នក ត្រៀមខ្លួន ក្នុងការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពី Bitcoin ហើយឬនៅ?

ចូលរួមជាមួយយើង ថ្ងៃនេះ!


ឧបត្ថម្ភដោយ: kolniusa

អាងរុករកកាក់ BitClub www.BitClubPool.com
អាងរុករកកាក់សកល របស់ BitClub
មានទីតាំងច្រើនកន្លែង ទូទាំងពិភពលោក
ទទួលការទូទាត់ជាមួយកាតដេបីត
ស្ថិតិបន្តផ្ទាល់ និងរបាយការណ៍
អាងរុករកកាក់ ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរួចហើយនៅលើ BlockChain
អាងរុករកកាក់របស់យើង គឺបើកជាសាធារណៈ… តោះរុករកជាមួយពួកយើង!
សិក្សាបន្ថែម នៅត្រង់នេះ
ថ្មី ទីតាំងរុករកកាក់ នៅ Reykjavik ប្រទេស Iceland
យើងបានរកកន្លែងល្អបំផុត សំរាប់ធ្វើការរុករកកាក់ Bitcoin។ ប្រទេស Iceland ផ្តល់ជូននូវ អាកាសធាតុល្អបំផុត គឺវា ត្រជាក់ពេញមួយឆ្នាំ ហើយវា ដំណើរការ ដោយប្រើប្រាស់ ថាមពលពណ៌បៃតង កកើតឡើងវិញ 100%។ ការនេះ ធ្វើអោយ ប្រតិបត្តិការណ៍របស់យើង អាចទ្រទ្រង់ដោយខ្លួនឯងបាន ព្រមទាំងមាន ទំនួលខុសត្រូវសង្គម!

សមាជិករបស់បណ្តាញ BitClub ទាំងអស់ មានឱកាសដ៏ពិេសសមួយ ដែលអាច ក្លាយជាម្ចាស់របស់ ប្រតិបត្តិការណ៍រុករករបស់យើង ហើយទទួលបាន ប្រាក់ចំណូល Bitcoin ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ យើងខ្ញុំ មិនធានាពី ចំនួនប្រាក់ចំណេញ ដែលបានពី ការរុករកកាក់ ឬក៏ធ្វើការ សន្យានូវភាគរយប្រាក់ចំណេញ ជាក់លាក់ណាមួយ បានមក ពីការវិនិយោគទុននោះទេ ហើយអ្នក គួរដឹងពី ការវិវត្តន៍ផ្លាស់ប្តូរលឿននៃ Bitcoin ដូចនេះ សូមចូលរួមនៅក្នុង អាងរុករកកាក់របស់យើង បើសិនជាអ្នក បានថ្លឹងថ្លែងច្បាស់លាស់ពី ភាពប្រថុយប្រថាននៃទីផ្សារនេះ។
តើអ្នកណាខ្លះ កំពុង វិនិយោគក្នុង Bitcoin?
Richard Branson

មហាសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លានដុល្លារ លោក Richard Branson បានបង្កើតកម្មវិធីជប់លៀងមួយអំពី កាក់ Bitcoin នៅលើ កោះឯកជនរបស់គាត់ ដោយនិយាយអំពី អនាគតនៃ បច្ចេកវិទ្យា Blockchain។ លោក Richard បានវិនិយោគលុយផ្ទាល់ខ្លួន ប្រមាណ $30 លានដុល្លារ ទៅលើ ក្រុមហ៊ុនដែលរកសីុខាង Bitcoin។

Marc Andreessen

ជាអ្នកបង្កើត កម្មវិធីបើកមើលវិុបសាយ Netscape ដំបូងគេ គាត់ បាននិយាយថា បច្ចេកវិទ្យា Blockchain នឹងជះឥទ្ធិពលខ្លាំង ទៅលើពិភពលោក ជាងអ្វីដែល អីុនធើណែត ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក។ Andreessen បានវិនិយោគប្រាក់ $50 លានដុល្លារ ទៅក្នុង ក្រុមហ៊ុន Coinbase ហើយបាន សន្យាថា នឹងវិនិយោគលុយ រាប់រយលានដុល្លារទៀត។

Bill Gates

Bitcoin គឺជា រូបិយវត្ថុដ៏ល្អមួយ ដែលអ្នក មិនចាំបាច់ កាន់វាជាប់នៅនឹងដៃ នោះទេ ហើយនាពេលអនាគត ប្រតិបត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងធ្វើឡើងតាមរយៈ ឌីជីថល, សកល ហើយស្ទើរតែ មិនគិតថ្លៃផង។

ឱកាសស្វែងរក Bitcoin ដ៏ពិតប្រាកដមួយ

ជាមួយនឹងបណ្តាញ BitClub អ្នកនឹងមានឱកាស អាចស្វែងរកចំណូលពី Bitcoin ជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈ យុទ្ធសាស្ត្ររុករកកាក់របស់យើង។ យើង បានបញ្ចូលគ្នា រវាង ការធ្វើទីផ្សារបែបបណ្តាញ ជាមួយនឹង រូបិយវត្ថុឌីជីថល ដើម្បីផ្តល់ឱកាសរកប្រាក់ដល់អ្នក ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។

អ្នក អាចទទួល ប្រាក់ចំណូល ជារៀងរាលថ្ងៃ ដោយមិនចាំបាច់ ឧបត្ថម្ភអ្នកណាម្នាក់នោះទេ… ប៉ុន្តែ បើអ្នក ឧបត្ថម្ភអ្នកថ្មីវិញ នោះអ្នក នឹងអាចរកចំណូលបានកាន់តែច្រើន។ អ្នក នឹងទទួលបាន ប្រាក់ចំណូលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីកាក់ Bitcoin ដែលសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់អ្នកទាំងមូល បានរុករកបាន។ ទាល់តែអ្នកសាកល្បង ទើបអ្នកដឹងការពិត ព្រមទាំងជឿជាក់វា!

សូមកុំរង់ចាំ… ចូរធ្វើវាដើម្បីខ្លួនឯង ហើយចូលរួម ឥឡូវនេះ!

ដំណឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹង BitcoinBitcoin ឥឡូវនេះ ទទួលស្គាល់ដោយ:

តើត្រៀមខ្លួននឹង ទាញយកលុយពី បដិវត្តន៍ Bitcoin នេះឬនៅ?

ចូលរួមជាមួយ បណ្តាញ BitClub Network ថ្ងៃនេះ!

Sponsored by: kolniusa